ارتودنسی چیست؟

ارتودنسی يکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی است و به معنای ردیف کردن دندان است.این کلمه مرکب از دو واژه لاتین “ارتو” به معنای “راست” و “درست” و”دنس” به معنای “دندان” است.ارتودنسی یکی از تخصصی ترين رشته‌های دندانپزشکی است و همچنین اولین تخصص معرفی شده در دندانپزشکی می‌باشد.

سه هدف اصلی  درمانهای  ارتودنسی زيبايی ، اکلوژن و ثبات نتايج درمان است.مرتب کردن دندانها تنها يک بخش از درمانهای ارتودنسی است. اکلوژن نامناسب می ‌تواند ناشی از موقعیت نادرست دندانها و یا دو فک نسبت به هم باشد یا ممکن است درجاتی از هر دو مشکل در یک فرد وجود داشته باشد. درمان‌های ارتودنسی ممکن است تنها بر تصحیح موقعیت دندانها  و یا تغییر الگو و جهت رشد دو فک  متمرکز باشد.