ارتودنسی متحرک

1.پلاک متحرک بايد در تمام ساعات شبانه روز ( خواب وبيداری به غير از مواقع غذا خوردن) استفاده شودو تنها هنگام خوردن غذا و ميوه بايد از دهان خارج شود.استفاده از پلاک در فعاليتهای ورزشی مانعی ندارد.لازم به ذکر است جهت حصول نتیجه پلاک باید بطور مداوم داخل دهان باشد،بنابراین از گذاشتن و برداشتن پلاک به دفعات خودداری کنید وتنها در وعده های اصلی غذا و حداکثر يک ميان وعده پلاک را از دهان خارج کنيد. وسايل خارج دهانی یا دستگاهای فانکشنال بايد حداقل 14 -16 ساعت در شبانه روز استفاده شود بنابراين می توان در فعاليتهای ورزشی از آنها استفاده نکرد.

2.بعد از هر وعده غذايی و مسواک زدن دندانها بايد پلاک را نيز با مسواک و خمير دندان تميز کنيد. در زمان خارج کردن پلاک از دهان آنرا حتما در جای پلاک مخصوص آن قرار دهيد و از گذاشتن آن در دستمال وغيره خودداری کنيد.

3.وسایل خارج دهانی مانند نوارهای پشت گردن و یا روی سر را می توان با اب سرد و صابون مایع شستشو داد.برای تمیز نمودن قسمتهای نازک از پارچه مرطوب همراه با کف صابون استفاده نمایید.

4.اگر چند روز پلاک را در دهان نگذاريد ممکن است ديگر پلاک شما در دهانتان قرار نگيرد و گاهی در اثر عدم تطابق زیادناچار به تعویض پلاک و پرداخت هزینه اضافه خواهید شد پس در استفاده مداوم از پلاک خود کوشا باشید.

5.درمانهای متحرک برای کودکان بايد با توجه به وضعيت رشدی فکين ، پاسخ فکها به پلاک و همکاری کودک ادامه يابد و همواره امکان ايجاد تغييراتی در پلاک يا روند درمان وجود دارد. همچنين ممکن است به پلاکهای ديگری هم نياز باشد.در بیشتر موارد نیاز است تا زمان رويش اکثر دندانهای دائمی و پايان بلوغ و تثبيت وضعيت فکين استفاده از پلاکها يا سایروسایل جایگزین ادامه یابد.

6.بخاطر داشته باشید که در اکثر موارد درمانهای فانکشنال و پلاکهای متحرک جهت اصلاح رشد فکین می باشد و بسیاری از بیماران برای مرتب شدن دندانها و حصول نتیجه ایده آل نیاز به فاز دوم درمان و ارتودنسی ثابت دارند.