مسواک بین دندانی

Proxy_Brushمسواک بین دندانی برای تمیز کردن نواحی زیر سیم و اطراف براکت ها کاربرد دارد. این مسواک را از زیر سیم رد کرده و به کناره های براکتها چسبانده و سپس به آهستگی و به دقت به بالا و پایین حرکت دهید. بايد سمت چپ و راست براکتها به صورت تک به تک حتما تميز شود در صورتيکه سطح بالا و پايينی براکت نيز با اين مسواک تميز شود نتیجه بسیار عالی خواهد بود. این مسواک ها معمولا بایدبعد از یک تا دو ماه باید تعویض شوند.

برای یادگیری بیشتر لطفا به بخش ویدئو های اموزشی مراجعه کنید.