ملاحظات پس از درمان

1.پس از آنکه ناهنجاری دندانی و یا فکی به کمک دستگاه های ارتودنسی برطرف گردید، مرحله  بعدی درمان شما که شامل حفظ نتایج بدست آمده می باشد آغاز می گردد. بدین منظور بایستی از دستگاه های نگهدارنده یا ریتینر استفاده نمایید. هدف از اين مرحله تطابق لثه و بافتهای نگهدارنده دندان با وضعيت جديد است زیرا لثه و بافتهای نگهدارنده دندانها مانند  کش تمایل به برگرداندن دندان به وضعیت اولیه دارند.و بعد از درمان ثابت مدتی زمان نياز است تا اين بافتها خود را در وضعيت جديد بازسازی کرده و جلوی برگشت نتايج گرفته شود.باید توجه داشت که .عدم  رعایت  دستورالعمل استفاده از نگهدارنده ها منجر به بهم خوردن مجدد نظم دندانی فکی و برگشت مشکل ارتودنسی خواهد گردید.

2.نگهدارنده های ارتودنسی بايد در 3-4 ماه اول به صورت 24 ساعته جز زمان غذا خوردن استفاده شود و بعد از آن تا 12 ماه به صورت شبانه استفاده شود و پس از آن به مرور استفاده از آن قطع شود .البته قبل از قطع استفاده از نگهدارنده متحرک و یا برداشتن نگهدارنده ثابت باید وضعيت دندانهای عقل مشخص شده باشد و رشد بيمار نيز تقريبا به طور کامل تمام شده باشد.لازم به ذکر است تعدادی از بیماران بدلیل ملاحظات مربوط به نوع ناهنجاری درمان شده و احتمال زیاد برگشت ممکن است نیاز به نگهدارنده ثابت طولانی مدت و یا دائم داشته باشند.برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع نگهدارنده به مبحث نگهدارنده مراجعه کنید.

3.پس از پایان درمان ارتودنسی باید تصمیم گیری در مورد دندان های عقل انجام شود. اگردندان های عقل فضای کافی برای رویش  نداشته باشند، باید با مشورت ارتودنتیست خود و در زمان مناسب نسبت به کشیدن آنها اقدام نمایید.