آموزش بهداشت

با شروع درمان ارتودنسی رعایت بهداشت دهان و دندان ، اهمیتی دو چندان پیدا می کند. براکتها و هر گونه جسم خارجی در دهان می تواند در صورت عدم رعایت بهداشت محل تجمع پلاک میکروبی شده و باعث پوسیدگی دندانی و مشکلات لثه ای گردد.بنابراین توصیه میشود در طول این دوره ترجیحا بعد از هر وعده ی غذایی و حد اقل چهار باردر روز از مسواک و مسواک بین دندانی استفاده کنید ،حداقل یکبار در روز از نخ دندان ارتودنسی و شبها قبل از خواب از دهانشویه حاوی فلوراید استفاده کنید.

در هر جلسه ویزیت ، ابتدا وضعیت بهداشتی شما ارزیابی شده و ادامه درمان در صورت وضعیت مناسب بهداشت دهان و دندان انجام می گیرد. وضعیت بهداشت دندانها و لثه شما بیانگر میزان همکاری شما درزمینه درمان ارتودنسی است و عدم رعایت اصول بهداشتی می تواند منجر به پوسیدگی دندانها و یاظاهر شدن لکه های سفید و تورم و التهاب لثه شود.
طریقه صحیح رعایت بهداشت ارتودنسی در بخش های بعدی توضیح داده شده است.