دهانشویه

بعد از زدن مسواک و نخ دندان دهان خود را با آب بشویید.شبها بعد از مسواک زدن و کشیدن نخ دندان از دهانشویه حاوی فلوراید استفاده کنید.  استفاده از دهانشویه های فلوراید در طول درمان برای جلوگیری از پوسیدگی دندانها مفید است. نحوه استفاده از این دهانشویه به این شکل است که به اندازه خطی که در سطح داخلی درب این دهانشویه ها حک شده است (۱۵ میلی لیتر) از دهانشویه داخل درب آن ریخته و به مدت ۳۰ ثانیه دهانشویه کرده و سپس دهان را خالی می کنیم. بهتر است بعد  از آن ديگر دهان خود را با اب نشسته و هيچ چيزی ديگر نخورید و نياشاميد.استفاده از دهانشويه آب نمک رقيق و ماساژ لثه ومخاط داخل دهان نيز حداقل روزی يکبار توصيه میشود.