روش صحیح مسواک زدن

برای اینکه هیچ سطحی از دندان های خود را مسواک نزده باقی نگذارید مسواک زدن را در چند مرحله انجام دهید ابتدا از سطح بیرون دندانها شروع کنید. الیاف مسواک را عمود بر براکت ها قرار داده و از حرکات چرخشی با دامنه کوتاه استفاده کنید.سپس مسواک را با زاوبه ۴۵ درجه نسبت به لثه قرار داده و با دقت شیار لثه و سپس شیار بین براکت و دندان را تمیز کنید.سطح داخلی دندانها و سطح جونده را نیز در انتها مسواک بزنید.برای جلوگیری از تجمع مواد غذایی و بوی بد دهان مسواک زدن سطح زبان را فراموش نکنید.

برای یادگیری بیشتر لطفا به بخش ویدئو های اموزشی مراجعه کنید.